Gymnastikafdelingen 
Program 2023/2024  

 TILMELD dig vores hold

Skriftlig beretning 2021/2022 - FHI Gymnastik
 

Læs også referatet fra Generalforsmaling 23. marts 2022 her 


Gymnastikafdelingen

 
  

Beretning for sæsonen 2021/2022

Generalforsamling 23.03.2022.
 
Ordinær generalforsamling den 24.3.2021
Ved generalforsamlingen/årsmødet var det kun bestyrelsen, der mødte op til online generalforsamling.
  • Kasserer Zenia Finderup Valsted var på valg men blev genvalgt.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Anette Gudomlund og Birte K Hansen blev genvalgt
  • Louise Munk ønskede ikke genvalg. Tak for din tid i bestyrelsen.
  • Valg af suppleanter for 1 år. Ingen
Sommersæson 2021:
Vi underviste i det omfang Corona tillod det.
 
 
Vintersæson 2021/2022:
Vi startede godt ud indtil den 15. december 2021, hvor der blev lukket ned til den 5. januar 2022. Det var heldigvis ikke så slemt, da der alligevel kom juleferie fra den 20. december 2021.
Velkommen tilbage til Tina, der i denne sæson kører holdet ”Motion for alle voksne”. Her er der fin tilslutning af både kvinder og mænd. I det nye år er vi så bare i fuld gang. Der er stor tilslutning på mange af vores hold. Håber det fortsætter til næste sæson, når vi ikke kører Corona priser.

Den 13. marts 2022 startede 'Sjov lørdag' (Trille og Tumle) op i læringshusets hal. Det er i samarbejde med håndbold og fodbold, hvor vi udfordrer de 0-6-årige og deres forældre. I september 2022 er det i Fløng Hallen og i november på Charlotteskolen.
Der er også sat dato på 3 seancer i 2023.
”Kom og vær med” (Motion og fællesskab på recept) fortsætter som aftalt til 31.12.2022.
 
Vi vil rigtig gerne tilbyde andre hold, men mangler instruktører. Så har du lyst, vil vi gerne betale din uddannelse. Hjælpeinstruktører til vores børnehold, vil vi også rigtig gerne have. Så går du og brænder for gymnastik og er vild med skønne børn, hører vi meget gerne fra dig. Som hjælpeinstruktør er der også mulighed for at komme på kursus, hvis du har lyst til det.
                                                            
Indberettede medlemstal 1.1.2021-31.12.2021 er 299. (2020 var vi 219)

Planlagte arrangementer:                                                
Forårsopvisningen lørdag den 17/4-2021:  Kunne ikke gennemføres på grund af Coronarestriktioner.
Dette års forårsopvisning er den 2.4.2022.                                                                           

Julearrangementer 
Familiehold, krudtugler og turbobørn nåede lige julehygge inden nedlukningen.

Bestyrelsen og samarbejdspartnere.  Til bestyrelsen vil jeg endnu engang udtrykke min største tak og ros, for jeres altid velvillige og store arbejdsindsats samt opbakning i det forløbne år.                                                                           
TUSIND TAK DAMER.                                                                                     
Også en stor tak til vores instruktørkorps, som vi er rigtig glade for. I er alle utrolig engagerede og meget vellidte af vores medlemmer. Tak fordi I vil være med i gymnastikafdelingen.
Tak også til hovedformanden Jan Kock, hovedbestyrelsen og de øvrige afdelinger for er godt samarbejde. Også til skolens pedeller skal også lyde en tak, da det er rart, at vi i fællesskab får tingene til at fungere hen over vinteren, samt at I altid har tid til at høre på / hjælpe, når man kontakter jer.

Mette Schack Wiingaard                                                                                                                    
Formand for FHI Gymanstik
Besøg vores side
FHI Gymnastik | Formand Mette Schack Wiingaard | Mobil: 2812 2312 | Mail: wiingaard.mette@gmail.com