Gymnastikafdelingen 
Program 2021/2022  

 TILMELD dig vores hold

Generalforsamling og årsmøde 24.3.2021


Se og læs den skriftlige beretning for sæsonen 2020/2021 her

FHI Gymnastik holdt generalforsamling og årsmøde online på ZOOM onsdag 24. marts 2021

Referat fra Årsmøde og Generalforsamling, onsdag 24. marts 2021 kl. 19:00.
Bestyrelsen deltog – afbud fra Louise.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.
            Birte valgt. Generalforsamlingen er indkaldt 27/2 2021 rettidigt.
Bestyrelsen har benyttet sig af nødret til at afholde den online på grund af Corana situationen.
Louise genopstiller ikke – information er modtaget efter indkaldelse er udsendt.
 
 1. Valg af 2 stemmetællere.
  Ikke nødvendigt.
 
 1. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede.
  6 personer
 
 1. Beretning til godkendelse.
  Mette oplæste beretningen som blev godkendt. Beretningen lægges på vores hjemmeside.
 
 1. Regnskab for året 2020 til godkendelse.
  Zenia fremlagde regnskabet. Regnskab blev godkendt. Zenia skal til revisor d. 17/4.
 
 1. Budget for 2021 til orientering.
  Budget fremlagt. Der er taget højde for at vi ingen opvisning skal afholde, samt at vi udbyder holdene til ½ pris næste år.
 
 1. Indkomne forslag.
  Ingen.
 
 1. Valg af bestyrelse med mere:
  a. Formand (lige år) ikke på valg.
      -Mette Schack Wiingaard ikke på valg.
  b. Kasserer (ulige år).         
      -Zenia Finderup Valsted genvalgt 
  c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
     
   -Dorte Jacobsen (næstformand) ikke på valg
       -Anette Gudomlund genvalgt
       -Louise Munk ønskede ikke genvalg – tak for din tid i bestyrelsen 
       -Birte K. Hansen genvalgt 
       -Camilla Andersen ikke på valg.
  d. 1 supplenat til bestyrelsen (for 1 år)
      - ingen
  e. Udpegning af 2 delegerede til FHI’s delegeretmøde
      
  - Mette og Camilla deltager – mødet bliver i maj
 
 1. Eventuelt – ikke noget 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for FHI Gymnastik.


 
Besøg vores side
FHI Gymnastik | Formand Mette Schack Wiingaard | Mobil: 2812 2312 | Mail: wiingaard.mette@gmail.com