Gymnastikafdelingen 
Program 2023/2024  

 TILMELD dig vores hold

Generalforsamling og årsmøde 14. marts 2024


Referat fra generalforsamlingen og årsmødet 14. marts 2024 (48.5 Kb)

Indkaldelse til Årsmøde og Generalforsamling i FHI Gymnastik                  

Torsdag 14. marts 2024 kl. 19:00

Mødet holdes i mødelokalet ved cafeen i Fløng hallen

OBS! Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7 på dagsordenen, skal sendes skriftligt til formanden
på mail til wiingaard.mette@gmail.com senest 6. marts 2024.

 
Dagsorden til generalforsamlingen:
 1. Valg af dirigent og referent.
   
 2. Valg af 2 stemmetællere
   
 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede
   
 4. Beretning til godkendelse
   
 5. Regnskab for året 2023 til godkendelse
   
 6. Budget for 2024 til orientering
   
 7. Indkomne forslag
   
 8. Valg til bestyrelsen med mere:
  1. Formand (lige år) er på valg.
   - Mette Schack Wiingaard (formand) er på valg og genopstiller

    
  2. Kasserer (ulige år).
   - Valg af kasserer for et år, da nuværende kasserer ikke ønsker at forsætte.
   - Allan Christensen stiller op som ny kasserer

    
  3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).
   - Dorte Jacobsen (næstformand) er på valg og genopstiller
   - Karina Sundskard er ikke på valg.
   - Birte K. Hansen er ikke på valg.
   - Camilla Andersen er på valg og genopstiller.
   - Ida Stub Johansson stiller op som nyt bestyrelsesmedlem.

    
  4. 1 suppleant til bestyrelsen (for 1 år).
    
  5. Udpegning af 2 delegerede til FHI´s delegeretmøde 22. marts 2024 kl. 19:00 i Caféområdet ved Fløng hallen.
    
 9. Eventuelt
 
 
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for FHI Gymnastik.

 
Besøg vores side
FHI Gymnastik | Formand Mette Schack Wiingaard | Mobil: 2812 2312 | Mail: wiingaard.mette@gmail.com