Gymnastikafdelingen 
Program 2024/2025  

 TILMELD dig vores hold

Generalforsamling og årsmøde 14.3.2023


Beretningen for 2022/2023 kan læses her

Referat fra Årsmøde og Generalforsamling i FHI Gymnastik


Dato: Tirsdag 14. marts 2023 kl. 19:00, mødet blev holdt i mødelokalet ved cafeen i Fløng hallen.
Deltagere: Mette, Dorte, Camilla, Karina, Zenia og Jan Kock.

 

Dagsorden til generalforsamlingen:


1. Valg af dirigent og referent.
    Jan Kock dirigent, Dorte referant.


2. Valg af 2 stemmetællere N/A.


3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede  - 5.


4. Beretning til godkendelse
    
Beretning godkendt. Vi er fustreret over alle de afbookninger der er i Festsalen, så vores hold må flyttes eller
    aflyses.


5. Regnskab for året 2022 til godkendelse
   
Zenia fremlagde regnskab, som blev godkendt. Vi har haft flere indtægter end forventet.


6. Budget for 2023 til orientering
    Zenia fremlagde budget for 2023.

7. Indkomne forslag
    Ingen forslag modtaget

8. Valg til bestyrelsen med mere:

    
a. Formand (lige år)
        
Mette Schack Wiingaard er ikke på valg.

    b. Kasserer (ulige år)
       
Zenia Finderup Valsted er på valg, og ønsker ikke at genopstille. Zenia er valgt m/forbehold som kasserer. Der
        blev talt om nye kasserere og at alle i FHI mangler. Fodbold og svømningn har købt kasserer timer.

     
c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).
         Dorte Jacobsen (næstformand) er ikke på valg.
         Karina Sundskard er på valg og ønsker at genopstille – Karina valgt for 2 år.
         Birte K. Hansen er på valg, og ønsker at genopstille – Birte valgt for 2 år.
         
Camilla Andersen er ikke på valg.

     
d. 1 suppleant til bestyrelsen (for 1 år).
         Ingen

     
e. Udpegning af 2 delegerede til FHI´s delegeretmøde.
         Mette deltager og vi spørger Birte om hun kan deltage –
         ellers spørges Camilla og Dorte.


9. Eventuelt


Med venlig hilsen
Bestyrelsen for FHI Gymnastik.


 

Besøg vores side
FHI Gymnastik | Formand Mette Schack Wiingaard | Mobil: 2812 2312 | Mail: wiingaard.mette@gmail.com