KOM TIL GYMNASTIKAFDELINGENS 
          

Medlemsmøde/Generalforsamling
i mødelokalet v/Fløng hallen

Onsdag 11. marts 2015 kl. 19.00

Dagsorden til generalforsamlingen:

 

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede.

 4. Beretning til godkendelse.

 5. Regnskab for året 2014 til godkendelse.

 6. Budget for det kommende år.

 7. Indkomne forslag.

 8. Valg af formand - ikke på valg.

 9. Valg af kasserer - på valg og Helen ønsker ikke genvalg

 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Käthe, Anja og Birte er på valg – og kun Birte genopstiller.

 11. Valg af suppleanter for 1 år.

 12. Eventuelt.

 

- efter generalforsamlingen sørger bestyrelsen for rødvin og ost!

 

 

 j0250844[1],j0250844[1]j0412966[1]
 

Vi glæder os til at se dig – med venlig hilsen bestyrelsen for
FHI Gymnastik!
 


 
FHI Gymnastik | Mette Schack Wiingaard | Fløng | Tlf.: 28122312